sms sms sms sms

VobSMS

VOB SMS

U cilju unapređenja mogućnosti korišćenja mobilne telefonije u poslovne svrhe, uveli smo savremena tehnička rešenja za pružanje usluge VobSMS servisa. Korišćenjem ove usluge, pored uvida u stanje na svom računu, možete koristiti i uslugu obaveštavanja o promenama na računu u okviru željenog iznosa, o stanju računa na kraju bankarskog dana kao i o svakoj karticom izvršenoj transakciji.


Ukoliko želite da proverite stanje na tekućem računu, pošaljite upit na jedinstveni broj telefona 4400, nezavisno od mobilnog operatera čije usluge vi koristite.

Korisne informacije

Kontakt

Vojvođanska banka a.d. Novi Sad

Odeljenje za elektronsko bankarsko poslovanje

Trg slobode 7

21000 Novi Sad

Republika Srbija

Tel: +38121 4895 225