ebank ebank ebank ebank

VobEbank

VobEbank

Postanite korisnik usluge VobEbank i iskoristite mnogobrojne mogućnosti koje ova usluga obuhvata:

 • mogućnost ispostavljanja naloga za plaćanje elektronskim putem u domaćem platnom prometu i platnom prometu sa inostranstvom
 • naplatu priliva u korist računa klijenta Banke
 • mogućnost svih plaćanja devizama u zemlji, u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju
 • pregled i uvid u stanje i promete po računima
 • preuzimanje izvoda po računima
 • pregled loro doznaka, obaveštenje i raspored priliva iz inostranstva
 • kursne liste sa mogućnošću biranja datuma i preuzimanja
 • prodaja deviza banci elektronskim putem – otkup deviza
 • mogućnost valutacije naloga unapred
 • mogućnost da samo sa jednom pametnom karticom obavljate platni promet sa svim bankama kod kojih imate otvoren račun (a koje imaju Halcom aplikaciju);
Najčešća pitanja

Najčešća pitanja


Pitate odgovaramo

  

Korisne informacije

Prednosti elektronskog bankarstva

 • povoljnija tarifa
 • produženo vreme prijema naloga za plaćanje
 • jednostavnost upotrebe
 • smanjenje obima papirologije klijenta
 • racionalno korišćenje vremena
 • brzina, kvalitet i sigurnost obavljanja platnog prometa
 • mogućnost povezivanja sa internim finansijskim sistemom klijentom

Potrebna dokumentacija

Da biste postali korisnik VobEbank servisa potrebno je da imate otvoren dinarski i /ili devizni račun u Banci i da dostavite sledeću dokumentaciju:


Ukoliko niste korisnik Halcom aplikacije ( nemate karticu/čitač/niste registrovani u Banci)
 • Zahtev za korišćenje usluga elektronskog bankarstva VobEbank servisa
 • Generalna narudžbenica – CA1*
 • Zahtev za izdavanje digitalne potvrde ovlašćenog lica – CA2*
 • Fotokopija rešenja o upisu pravnog lica kod Agencije za privredne registreIzvod iz APR, odnosno drugi nadležni registar *
 • Fotokopije ličnih karata za lica za koje se zahteva izrada kartica *
Ukoliko ste korisnik Halcom aplikacije ( imate karticu/čitač/niste registrovani u Banci)
 • Zahtev za korišćenje usluga elektronskog bankarstva VobEbank servisa
 • Potvrda o istovetnosti digitalnog sertifikata (tzv izvoz sertifikata)
Ukoliko ste korisnik Halcom aplikacije i želite reizdavanje odnosno izradu dodatnih kartica
 • Zahtev za korišćenje usluga elektronskog bankarstva VobEbank servisa
 • Generalna narudžbenica – CA1 *
 • Zahtev za izdavanje digitalne potvrde ovlašćenog lica – CA2 *
 • Fotokopija rešenja o upisu pravnog lica kod Agencije za privredne registreIzvod iz APR, odnosno drugi nadležni registar *
 • Fotokopija ličnih karata za lica za koje se zahteva izrada kartica *
Ukoliko ste korisnik Halcom aplikacije i želite dodavanje računa/promenu ovlašćenja na postojećeg korisnika (firmu) i postojeću karticu
 • Zahtev za EB
 • Potvrda o istovetnosti digitalnog sertifikata (tzv izvoz sertifikata)

* dokument koji se prosledjuje Halcom a.d. Beograd, dok ostala dokumentacija ostaje u Banci

Nakon obezbedjene neophodne dokumentacije, ukoliko klijent nije registrovan u Banci kao korisnik usluga elektronskog bankarstva, Banka sa klijentom zaključuje se ugovor.

Neophodna oprema

 • PC sa Windows 95/98ME/NT/200/XP/Vista7
 • Procesor od najmanje 133 MHz
 • RAM 32 MB (preporučuje se 64MB)
 • 300 MB slobodnog prostora na HDD
 • CD jedinica
 • slobodan USB port
 • pametna kartica
 • čitač pametnih kartica
 • pristup Internetu ili modem za uspostavljanje pozivne linije

Kontakt

Vojvođanska banka a.d. Novi Sad

Odeljenje za elektronsko bankarsko poslovanje

Trg slobode 7

21000 Novi Sad

Republika Srbija

Tel: +38121 4895 225