Visa Visa Visa Visa

Visa olimpijska kreditna kartica

  • Rok važnosti 2 godine
  • Revolving model
Upit za proizvode

Karakteristike proizvoda


  • VISA olimpijska kreditna kartica se izdaje fizičkim licima rezidentima Republike Srbije
  • Bez obaveze polaganja depozita, prebacivanja zarade/penzije u Vojvođansku banku i bez žiranata
  • Minimalna mesečna otplata 3% (min 500 RSD) od ostatka duga uz pripadajuće kamate i naknade
  • Limit od 100 do 5.000 EUR, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za EUR, u zavisnosti od kreditne sposobnosti
  • Rok važnosti 2 godine
  • Revolving model
  • Sva zaduženja su u dinarima bez obzira da li plaćate u zemlji ili inostranstvu
  • Dnevni limit za podizanje gotovine – maksimalno 2 transakcije

Korisne informacije

Plaćanje na rate

Instrukcija za plaćanje na rate bez kamate

Reprezentativni primer za izračunavanje efektivne kamatne stope obračunate na dan 25.1.2019.

 
EKS 27,02%
Kreditni limit 100.000,00
Kamatna stopa (NKS, fiksna) 20%
Iznos kamate 52.758,12 RSD
Troškovi Kreditnog biroa 246 RSD
Troškovi menica 100 RSD
Troškovi mesečnog održavanja računa kartice 150 RSD
Troškovi godišnje članarine 0
Ukupan iznos koji će korisnik platiti tokom perioda otplate 169.558,12 RSD

Reprezentativni primer za plaćanje na rate

 
Za iznos transakcije od 10.000 dinara, od 2-6 rata, ukupna naknada je RSD 400, dok za 7-12 rata ukupna naknada je RSD 500.
Broj rata: 4 6 8 12
Iznos transakcije 10.000 10.000 10.000 10.000
Naknada (u %) 4% 4% 5% 5%
Ukupna naknada 400 400 500 500
Transakcija podeljena na rate 2.500 1.666,67 1.250 833,33
Mesečni iznos naknade 100 66,67 62,5 41,67
Iznos mesečne rate * 2.600 1.733,34 1.312,50 875
* Ukoliko klijent ne iskoristi mogućnost beskamatnog plaćanja, tj. ne izvrši samostalno uplatu rate i pripadajuće naknade, dospela rata se prebacuje na revolving model otplate – 3% od iznosa potrošenog kreditnog limita/rate (min. 500 RSD).
Korisnici Visa „Moja“ i Visa olimpijske kartice
ostvaruju popust od čak 3% na plaćanja na EKO benzinskim pumpama.

Popust će klijentu biti odobren na račun kartice klijenta,
na kraju obračunskog ciklusa u mesecu u kome je proknjižena transakcija.

Ostale popuste, koje ostvarujete ovom karticom,
možete pronaći na www.voban.rs/popusti_kartice.