Visa Visa Visa Visa

Visa moja

  • Rok važnosti 2 godine
  • Revolving model
Upit za proizvode

Karakteristike proizvoda


  • VISA moja kreditna kartica se izdaje fizičkim licima rezidentima Republike Srbije
  • Bez obaveze polaganja depozita, prebacivanja zarade/penzije u Vojvođansku banku i bez žiranata
  • Minimalna mesečna otplata 3% (min 500 RSD) od ostatka duga uz pripadajuće kamate i naknade
  • Limit od 100 do 5.000 EUR, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za EUR, u zavisnosti od kreditne sposobnosti
  • Rok važnosti 2 godine
  • Revolving model
  • Sva zaduženja su u dinarima bez obzira da li plaćate u zemlji ili inostranstvu
  • Dnevni limit za podizanje gotovine – maksimalno 2 transakcije


Plaćajte našim Visa kreditnim karticama i Mastercard Gold kreditnom karticom od 1.11. do 31. 12. 2018. godine i budite baš Vi dobitnik neke od brojnih nagrada.
nagrada

Korisne informacije

Plaćanje na rate

Instrukcija za plaćanje na rate bez kamate

Reprezentativni primer za plaćanje na rate

 
Za iznos transakcije od 10.000 dinara, od 2-6 rata, ukupna naknada je RSD 400, dok za 7-12 rata ukupna naknada je RSD 500
Broj rata: 4 6 8 12
Iznos transakcije 10.000 10.000 10.000 10.000
Naknada (u %) 4% 4% 5% 5%
Ukupna naknada 400 400 500 500
Transakcija podeljena na rate 2.500 1.666,67 1.250 833,33
Mesečni iznos naknade 100 66,67 62,5 41,67
Iznos mesečne rate * 2.600 1.733,34 1.312,50 875

*Ukoliko klijent ne iskoristi mogućnost beskamatnog plaćanja, tj. ne izvrši samostalno uplatu rate i pripadajuće naknade, dospela rata se prebacuje na revolving model otplate – 3% od iznosa potrošenog kreditnog limita/rate (min. 500 RSD).

Korisnici Visa „Moja“ i Visa olimpijske kartice
ostvaruju popust od čak 3% na plaćanja na EKO benzinskim pumpama.

Popust će klijentu biti odobren na račun kartice klijenta,
na kraju obračunskog ciklusa u mesecu u kome je proknjižena transakcija.

Ostale popuste, koje ostvarujete ovom karticom,
možete pronaći na www.voban.rs/popusti_kartice.