Brokerski poslovi i finansijsko savetovanje /Trgovanje finansijskim instrumentima

Za trgovanje finansijskim instrumentima, neophodno je izvršiti sledeće:

  • Otvaranje računa hartija od vrednosti
  • Otvaranje namenskog novčanog računa
  • Kategorizacija klijenta i zaključenje ugovora o pružanju investicionih usluga

Broker ili ovlašćeno lice vam nakon prijema naloga dostavlja Potvrdu o prijemu naloga za trgovanje a nakon provere ispravnosti elenemata naloga, isti ispostavlja u odgovarajući sistem za trgovanje. Nakon izvršenja transakcije, broker će vam dostaviti Obaveštenje o realizaciji.

Zašto da radite sa nama?

Sa nama možete da ispostavite naloge kupovine i prodaje koji će imati pokriće na dan saldiranje transakcije (od očekivanih priliva hartija ili novčanih sredstava).


Na regulisanom i MTP tržištu Beogradske berze, drugom sličnom tržištu u zemlji i inostranstvu, kao i izvan tih tržišta, usluge posredovanja prilikom trgovine finansijskim instrumentima možete obavljati na nekoliko načina:

  • Neposredno u sedištu ovlašćene banke
  • U filijalama banke
  • Putem telefaksa, u skladu sa pravilima i procedurama poslovanja
  • Telefonskim putem, u skladu sa korisničkim uputstvom
  • Elektronskim putem, u skladu sa korisničkim uputstvom
  • Elektronskim putem, Bloomberg aplikacija