trajni nalog trajni nalog trajni nalog trajni nalog

Trajni nalog

Fizičkim licima sa redovnim ličnim primanjima omogućili smo plaćanje redovnih mesečnih obaveza na ime usluga javnim preduzećima, ispostavljanjem trajnog naloga

Za korišćenje ove usluge neophodno je da ostvarujete redovni mesečni prihod preko tekućeg računa otvorenog u Vojvođanskoj banci. Da bi postali korisnik navedene usluge, možete u bilo kojoj filijali Banke da podnesete zahtev za ispostavljanje trajnog naloga.

Trajni nalog je moguće otvoriti i koristiti za:


 • Plaćanje računa za telekomunikacione usluge Telekomu Srbija
 • Plaćanje obaveza prema EPS-u Beograd (osim PD Kragujevac)
 • Plaćanje obaveza prema JKP Informatika Novi Sad
 • Plaćanje obaveza prema JKP Infostan Beograd
 • Plaćanje obaveza prema JKP Toplifikacija Sremska Mitrovica
 • Pored navedenih, Banka u ponudi ima i trajne naloge za donacije Unicefu. Za ovu vrstu trajnih naloga redovna mesečna primanja nisu uslov.

Trajni nalog – Računi i depoziti

U želji da klijentima pružimo visoko kvalitetnu uslugu i omogućimo korišćenje bančinih usluga na jednostavan i efikasan način, u svoju ponudu uvrstili smo i uslugu " Trajni nalog – Računi i depoziti“ -transferi sa /na račune unutar Banke.


Po nalogu klijenta, u iznosu i datumu koje sami odredite, Banka će izvršavati:

 • prenose na štedne uloge, po viđenju i oročene, sa ili bez transakcija otkupa/prodaje sredstava u stranoj valuti
 • plaćanje premije životnog osiguranja
 • prenose po tekućim računima
 • Trajni nalog za prenos na račun Fleksi oročene štednje omogućava povećanje štednog uloga bez dolaska u Banku, veći prihod od kamate, a i dalje zadržava sve funkcionalnosti koje ova štednja ima - dodatne uplate za vreme trajanja oročenja i mogućnost podizanja dela sredstava na šalterima Banke. Redovnom mesečnom štednjom možete ostvariti neke svoje planove (planiranje učešća za kupovinu automobila, štednja za školovanje dece, uplata letovanja i slično).

Trajni nalog registruje se:

 • bez naplate naknade za registraciju i realizaciju
 • bez minimalnog iznosa sredstava
 • uz povoljniji kurs za transakcije od redovnog Bančinog kursa
sms

SMS servis


Svojim klijentima smo omogućili da provere stanje na tekućem računu u dinarima putem mobilnog telefona, odnosno, SMS poruke. Detaljnije