sefovi sefovi sefovi sefovi

Sefovi

Iznajmljivanje sefova je potpuno bezbedan način da sačuvate svoje dragocenosti.

U zavisnosti od vaših potreba, na raspolaganju su vam sefovi različitih veličina, ali potpuno istog nivoa sigurnosti. Visina naknade za korišćenje sefa zavisi od veličine sefa i trajanja korišćenja sefa, koje može biti na mesečnom ili godišnjem nivou.

Naknada se plaća mesečno ili godišnje za sefove u šest veličina:


Veličina sefa Naknade Veličina sefa Naknade
34 x 25 x 4
7,5 x 30 x 43
mesečno 1.000 dinara
godišnje 5.000 dinara
34 x 25 x 35
33,30 x 50 x 43
mesečno 1.600 dinara
godišnje 7.500 dinara
34 x 25 x 8
15 x 30 x 43
mesečno 1.200 dinara
godišnje 6.000 dinara
77 x 18 x 100 mesečno 1.800 dinara
godišnje 8.000 dinara
34 x 25 x 18
22,5 x 30 x 43
mesečno 1.400 dinara
godišnje 7.000 dinara
117 x 18 x 100 mesečno 2.000 dinara
godišnje 8.500 dinara

Vojvođanska banka garantuje tajnost sefa, prava i obaveze se regulišu ugovorom o korišćenju sefa i predstavljaju poslovnu tajnu Banke.