Banka oglašava prodaju sledećih nekretnina

Vrsta oglasa:

15/03/2019
Poslovni prostori – lokali u Jagodini

Predmet prodaje: Imovina stečajnog dužnika „MTS“ DOO Jagodina MB 06111521     Metod prodaje: Javno prikupljanje ponuda POSLOVNI PROSTOR , dva spojena lokala ukupne površine52 m, objekat se nalazi na lokaciji: Jagodina, ul. knjeginje Milice N5-L1 (prizemlje stambeno-poslovne zgrade) i to: Lokal br. ...

11/03/2019
Prodaja nepokretnosti – stan u Krnjači

Na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci, poverilac, VOJVOĐANSKA BANKA a.d. Novi Sad, ovim oglasom oglašava     AUKCIJSKU PRODAJU     Koja će se održati dana 16.04.2019. godine u poslovnim prostorijama Vojvođanske banke ad Novi Sad i to za sledeće nepokretnosti: 1.2. Stan br. 1, površine 32,40 m2 u pri...

11/03/2019
Prodaja nepokretnosti – Porodična stambena zgrada Mileševo

Na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci, poverilac, VOJVOĐANSKA BANKA a.d. Novi Sad, ovim oglasom oglašava     AUKCIJSKU PRODAJU     Koja će se održati dana 16.04.2019. godine u poslovnim prostorijama Vojvođanske banke ad Novi Sad i to za sledeće nepokretnosti: 1.1. Nepokretnosti koje se nalaze u Mile...

07/03/2019
Prodaja poljoprivrednog zemljišta KO Čonoplja

U okviru sudskog izvršnog postupka prodaje se poljoprivredno zemljište:   1. katastarska parcela 3245 – njiva 2.klase površine 70 a i njiva 3.klase površine 81 a 81m2 2. katastarska parcela 4216 - njiva 3.klase površine 1ha 46a 02m2 i njiva 4.klase površine 79a 50m2 obe upisane u List nepokretnosti ...

06/03/2019
Prodaja neporketnosti – stan u Novom Sadu

Na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci, poverilac, VOJVOĐANSKA BANKA a.d. Novi Sad, ovim oglasom oglašava     AUKCIJSKU PRODAJU     Koja će se održati dana 09.04.2019. u poslovnim prostorijama Vojvođanske banke ad Novi Sad i to za sledeću nepokretnosti: Nepokretnosti koja se nalazi u Novom Sadu: stan...

05/03/2019
Prodaja nepokretnosti u KO Starčevo

VOJVOĐANSKA BANKA AD Novi Sad, kao izvršni poverilac, oglašava javnu prodaju:     1. ½ idealnog dela nepokretnosti, i to: - kp br. 4056, potes Selo, njiva 4. klase, ukupne površine 4008 m2, procenjena vrednost 287.898,00 dinara, - kp br. 4784/1, potes Đurđevac, njiva 3. klase, ukupne površine 5356 m...

27/02/2019
Prodaja nepokretnosti KO Jasikovica

VOJVOĐANSKA BANKA AD Novi Sad, kao izvršni poverilac, oglašava prodaju putem neposredne pogodbe nepokretnosti upisanih u LN br. 370 KO Jasikovica, i to:     - kp 1214/2 na mestu zv. „carine“ njiva 5. klase, u površini od 26,40 ari, procenjene vrednosti 66.000 RSD; - kp 1214/4 na mestu zv. „sastavci“...

25/02/2019
Porodična stambena zgrada sa zemljištem u Ruskom Krsturu

VOJVOĐANSKA BANKA AD Novi Sad oglašava javnu prodaju nepokretnosti upisanih u List nepokretnosti broj 2023 KO Ruski Krstur, i to:     - zemljište pod zgradom-objektom, površine 96m2, broj parcele 2437, porodična stambena zgrada, broj zgrade 1, ulica JNA 96, - zemljište uz zgradu-objekat, površine 3a...

21/02/2019
Poslovni prostor u Vršcu

VOJVOĐANSKA BANKA AD Novi Sad, kao izvršni poverilac, oglašava javnu prodaju:     OPIS NEPOKRETNOSTI:     Poslovni prostor br. 1 površiine od 60 m2, kao poseban deo zgrade br. 1 na parc. br. 4115 K.O. Vršac, Vršac ul. Dvorska, na kom posebnom delu je izvršni dužnik vlasnik sa udelom 1/1, kao i pomoć...

21/02/2019
Stan u Vršcu

VOJVOĐANSKA BANKA AD Novi Sad, kao izvršni poverilac, oglašava javnu prodaju:     OPIS NEPOKRETNOSTI:     Stan br. 1 površine od 62 m2, sa podrumskom prostorijom površine od 22 m2, kao posebni deo zgrade br. 1 koja je istaknuta na parc. br. 1102 K.O. Vršac, Vršac ul. Miloša Obilića br. 10, vlasništv...

Prikazujemo 1-10 od 171 rezultata. Pretraga završena za 0.005 sekundi.