pos terminali pos terminali pos terminali pos terminali

POS terminali

Unapredite i učinite efikasnijim svoje poslovanje prihvatanjem platnih kartica iz programa VISA, MasterCard/Maestro i Dina preko POS terminala.


U ponudi imamo različite modele POS terminala u skladu sa potrebama vašeg prodajnog mesta. Pored standardnih dial-up modela POS terminala, za čiji rad su potrebni telefonska linija i izvor napajanja, u ponudi imamo i Ethernet POS terminale koji transakcije obavljaju preko internet mreže. Takođe vam možemo ponuditi GPRS POS terminale koji omogućavaju korišćenje POS terminala na lokacijama bez telefonskih linija, kao što su restorani, hoteli i druge specifične delatnosti. POS terminali imaju mogućnost povezivanja sa fiskalnom kasom, što omogućava brži proces prodaje i viši nivo automatizacije.


Garantujemo izuzetnu brzinu plaćanja - novac vam je na raspolaganju već sledećeg radnog dana! Pored POS terminala koje vam mi obezbeđujemo, omogućavamo vam i da koristite POS terminale koje ste samostalno nabavili uz uslov da ispunjavaju potrebne standarde.

e mail

Za sve dodatne informacije, možete nas kontaktirati putem mejla: pos@voban.rs