Računi i usluge

Vojvođanska banka želi da izađe u susret vašim potrebama i učini jednostavnijim svakodnevni život, ali i omogući ispunjenje dugoročnih želja i planova. Pogledajte našu ponudu proizvoda i usluga, posebno kreiranih za vas!

Tekući račun

stednja

Uz otvoren tekući račun imate i mogućnost korišćenja čekova i debitnih kartica Banke. Debitne kartice izdajemo bez naknade.

Detaljnije

Trajni nalog

trajni nalog

Fizičkim licima sa redovnim ličnim primanjima omogućili smo plaćanje redovnih mesečnih obaveza na ime usluga javnim preduzećima, ispostavljanjem trajnog naloga.

Detaljnije

Sefovi

sefovi

Sigurno mesto za vaše dragocenosti. Iznajmljivanje sefova je potpuno bezbedan način da sačuvate svoje dragocenosti.

Detaljnije

Isplata deviznih penzija

isplata

Vršimo isplatu penzija i renti, koje su naši građani ostvarili u stranim državama (Austrija, Nemačka, Hrvatska i druge).

Detaljnije

Brz transfer novca

novac

Građanima nudimo uslugu isplate sredstava upućenih putem sistema za brzi transfer novca Western Union-a i MoneyGram-a.

Detaljnije

Menjački poslovi

Vojvođanska banka, u skladu sa zakonskim propisima, vrši otkup i prodaju efektivnog stranog novca i otkup ino putničkih i bankarskih čekova od domaćih i stranih lica.

Detaljnije

Kastodi usluge

Pružamo kastodi usluge, dodatne investicione usluge koje se odnose na čuvanje i administriranje finasijskih instrumenata i povezanih novčanih sredstava i druge prateće usluge.

Detaljnije

SMS servisi

Svojim klijentima smo omogućili da provere stanje na tekućem računu u dinarima putem mobilnog telefona, odnosno, SMS poruke.

Detaljnije

SMS dopuna prepaid kredita

SMS dopuna je usluga koja vam kao klijentima Banke, korisnicima mobilne mreže MTS, omogućava dopunjavanje sopstvenog ili nekog drugog prepaid broja mreže MTS slanjem SMS poruke.

Detaljnije