Osnovni podaci

Naziv: Vojvođanska banka a.d. Novi Sad

Adresa: Trg slobode 7, 21000 Novi Sad


Matični broj: 08074313

Poslovni račun: 908-35501-78

PIB: 101694252

Delatnost: 6419

Broj evidencije PDV: 132666970/26.11.2004.