menjacnica menjacnica menjacnica menjacnica

Menjački poslovi

Vojvođanska banka, u skladu sa zakonskim propisima, vrši otkup i prodaju efektivnog stranog novca i otkup ino putničkih i bankarskih čekova od domaćih i stranih lica.


Prilikom otkupa efektivnog stranog novca i čekova Banka ne naplaćuje proviziju.


Pri prodaji efektivnog stranog novca i čekova Banka ne naplaćuje proviziju.