Mastercard Mastercard Mastercard Mastercard

Mastercard Gold

Upit za proizvode

Karakteristike proizvoda


  • Mastercard Gold kreditna kartica se izdaje fizičkim licima rezidentima Republike Srbije
  • Rok važnosti na koji se izdaje kartica je 2 godine
  • Način otplate - 3% od celokupno utrošenog dela kreditnog limita (minimum 500 RSD)
  • Mogućnost otplate do celokupno utrošenog kreditnog limita
  • Bez kamate za kupovine, u slučaju otplate celokupno utrošenog dela kreditnog limita
  • Mogućnost korišćenja trajnog naloga
  • Grace period do 45 dana
  • Sva zaduženja su u dinarima bez obzira da li koristite karticu u zemlji ili inostranstvu
  • Možete je koristiti i za Internet plaćanja
  • Karticu možete koristiti na 36,9 miliona lokacija u 210 zemalja širom sveta a novac podići na više od milion bankomata širom sveta, 7/24

Korisne informacije

Plaćanje na rate

Reprezentativni primer za izračunavanje efektivne kamatne stope obračunate na dan 11.1.2019.

 
EKS 28,14%
Kreditni limit 100.000,00
Kamatna stopa (NKS, promenljiva) 17,18% (6M BELIBOR + 14%)
Iznos kamate 47.029,21 RSD
Troškovi Kreditnog biroa 246 RSD
Troškovi menica 100 RSD
Troškovi mesečnog održavanja računa kartice 150 RSD
Troškovi godišnje članarine 1.500 RSD
Ukupan iznos koji će korisnik platiti tokom perioda otplate 178.829,21 RSD
Napomena: u ovom primeru primenjena vrednost 6M Belibor-a na dan 11.1.2019. je 3,18%.

Reprezentativni primer za plaćanje na rate

 
Za iznos transakcije od 10.000 RSD, od 2-6 rata, ukupna naknada je RSD 400, dok je za 7-12 rata ukupna naknada RSD 500.
Broj rata: 4 6 8 12
Iznos transakcije 10.000 10.000 10.000 10.000
Naknada (u %) 4% 4% 5% 5%
Ukupna naknada 400 400 500 500
Transakcija podeljena na rate 2.500 1.666,67 1.250 833,33
Mesečni iznos naknade 100 66,67 62,5 41,67
Iznos mesečne rate * 2.600 1.733,34 1.312,50 875

*Ukoliko klijent ne iskoristi mogućnost beskamatnog plaćanja, tj. ne izvrši samostalno uplatu rate i pripadajuće naknade, dospela rata se prebacuje na revolving model otplate – 3% od iznosa potrošenog kreditnog limita/rate (min. 500 RSD).

Posebne pogodnosti