krediti krediti krediti krediti

Okvirna linija

Mali biznis /Okvirna linija

Okvirna linija je namenjena svim klijentima čije poslovne potrebe u toku godine iziskuju korišćenje proizvoda dokumentarnog poslovanja (garancije i pisma o namerama).


Karakteristike proizvoda


 • Iznos linije: do 100.000 EUR* u dinarskoj protivvrednosti
 • Valuta: RSD, RSD indeksiran u EUR i EUR
 • Rok
  - do 12 meseci za neobezbeđenu liniju
  - do 60 meseci za liniju obezbeđenu novčanim depozitom
 • Naknada za obradu zahteva:
  - 2% od iznosa linije, jednokratno za neobezbeđenu liniju
  - 1% od iznosa linije, jednokratno za liniju obezbeđenu novčanim depozitom

* Iznos linije zavisi od kreditne sposobnosti klijenta i ponuđenih instrumenata obezbeđenja

kartice

Poslovne kartice


Imamo dugogodišnje iskustvo u radu sa platnim karticama. Poslovne platne kartice su vezane za dinarske tekuće račune pravnih lica. Detaljnije

 

Korisne informacije

Instrumenti obezbeđenja