krediti krediti krediti

Krediti za refinansiranje

  • Pretvorite svoje mesečne kreditne obaveze u jednu povoljniju
Gotovinski krediti /Krediti za refinansiranje
Ukoliko želite da objedinite sva svoja dugovanja i refinansirate ih po povoljnijim uslovima nudimo vam mogućnost da uz kredit za refinansiranje dobijete i dodatnu gotovinu.
kadar

Kredit za refinansiranje bez valutne klauzule

Korisnici kredita možete postati ukoliko ste zaposleni ili penzioner. Kredit se odobrava u dinarima, bez valutne klauzule, u maksimalnom iznosu do 2.000.000 dinara.

Korisne informacije

Kamatna stopa

Period otplate

Naknada za obradu kredita

Instrumenti obezbeđenja

Reprezentativni primeri za klijente koji primaju platu/penziju preko računa u Vojvođanskoj banci

 
Iznos kredita 300.000 RSD
Rok kredita 72 meseca
Kamatna stopa* 9,53% (6M BELIBOR + 6,40%)
Iznos anuiteta 5.486,91 RSD
Trošak obrade zahteva 2%
Trošak menica 100 RSD
Trošak vođenja tekućeg računa, mesečno 195 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
EKS ** 10,83%
EKS *** 12,27%

*Kod kredita sa promenljivom kamatnom stopom, bez valutne klauzule, kamatna stopa je izražena kao zbir referentne kamatne stope 6M BELIBOR (koja je promenljiva i zavisi od kretanja na međubankarskom tržištu) i fiksne marže.

**Klijenti koji u trenutku apliciranja za kredit primaju platu/penziju na tekući račun u Vojvođanskoj banci

***Klijenti koji u trenutku apliciranja za kredit otvaraju tekući račun u Vojvođanskoj banci za prijem plate/penzije

Efektivna i nominalna kamatna stopa izražene su na godišnjem nivou.

Obračun je izvršen dana 14.02.2019.

Referentna kamatna stopa validna na dan 15.02.2019. godine: 6M BELIBOR 3,13%

Reprezentativni primeri za klijente koji ne primaju platu/penziju preko računa u Vojvođanskoj banci

 
Iznos kredita 1.000.000 RSD
Rok kredita 72 meseca
Kamatna stopa 14,48% (6M BELIBOR + 11,35%)
Iznos anuiteta 20.863,64 RSD
Trošak obrade zahteva 3,00%
Trošak menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
EKS 16,88%

*Kod kredita sa promenljivom kamatnom stopom, bez valutne klauzule, kamatna stopa je izražena kao zbir referentne kamatne stope 6M BELIBOR (koja je promenljiva i zavisi od kretanja na međubankarskom tržištu) i fiksne marže.

Efektivna i nominalna kamatna stopa izražene su na godišnjem nivou.

Obračun je izvršen dana 14.02.2019.

Referentna kamatna stopa validna na dan 15.02.2019. godine: 6M BELIBOR 3,13%