krediti krediti krediti krediti

Krediti za obrtna sredstva

Mali biznis /Krediti za obrtna sredstva

Kredit za obrtna sredstva je namenjen finasiranju materijala, sirovina, gotovih proizvoda na duži rok uz mogućnost grejs perioda.


Karakteristike proizvoda


  • Iznos kredita: do 100.000 EUR* u dinarskoj protivvrednosti
  • Valuta: RSD, RSD indeksiran u EUR i EUR
  • Kamatna stopa:
    - za kredite sa rokom do 12 meseci: 6,95% na godišnjem nivou za EUR i RSD - indeksirane u EUR, 9% na godišnjem nivou za RSD
    - za kredite sa rokom preko 12 meseci: 6,95% + 6M Euribor na godišnjem nivou za EUR i RSD indeksirane u EUR, 4% + 6M BELIBOR na godišnjem nivou za RSD
  • Naknada za obradu zahteva: 0,5% od iznosa kredita, jednokratno
  • Rok otplate: do 24 meseca
  • Grejs period: do 3 meseca

* Iznos kredita zavisi od kreditne sposobnosti klijenta i ponuđenih instrumenata obezbeđenja

kartice

Poslovne kartice


Imamo dugogodišnje iskustvo u radu sa platnim karticama. Poslovne platne kartice su vezane za dinarske tekuće račune pravnih lica. Detaljnije

 
Korisne informacije

Reprezentativni primer za period od 12 meseci - bez grejsa

Reprezentativni primer za period od 24 meseca - bez grejsa

Instrumenti obezbeđenja

Troškovi