Poštovani klijenti,

U toku je proces pripajanja Vojvođanske banke a.d. Novi Sad OTP banci Srbija a.d. Novi Sad. Drago nam je što će naša banka moći da vam ponudi širu i još kvalitetniju paletu usluga kroz značajno proširenu poslovnu mrežu.


Ovde možete preuzeti opšte uslove poslovanja banke, opšte uslove poslovanja u vezi sa platnim uslugama, naknade i provizije (tarife) za platne usluge i terminski plan izvršenja domaćih i međunarodnih platnih transakcija koji će važiti od 26.04.2019. godine.

fizicka lica
Fizička lica

Informišite se ili preuzmite dokumentaciju za klijente stanovništva – fizička lica koja će važiti u integrisanoj banci

  

pravna lica
Pravna lica

Informišite se ili preuzmite dokumentaciju za privredu koja će važiti u integrisanoj banci

  

preduzetnici
Preduzetnici

Informišite se ili preuzmite dokumentaciju za preduzetnike koja će važiti u integrisanoj banci