izvestaji izvestaji izvestaji izvestaji

Finansijski izveštaji

Finansijski izveštaji 2019 godina


I kvartal - kvartalni nerevidirani izveštaji

Objavljivanje podataka i informacija

II kvartal - kvartalni nerevidirani izveštaji