izvestaji izvestaji izvestaji izvestaji

Finansijski izveštaji

Finansijski izveštaji 2018 godina


Kvartalni izveštaji Vojvođanske banke za 31.03.2018.


Kvartalni izveštaji Vojvođanske banke za 30.06.2018.


Kvartalni izveštaji Vojvođanske banke za 30.09.2018.

Kvartalni izveštaji Vojvođanske banke za 31.12.2018.

Objavljivanje podataka i informacija