ebank ebank ebank ebank

Elektronsko bankarstvo

Mali biznis /Elektronsko bankarstvo

Klijentima Vojvođanske banke na raspolaganju su dva servisa elektronskog bankarstva, a u zavisnosti od veličine klijenta, broja naloga koji se ispostavlja kao i lične preferencije rešenja.

Za preduzetnike i mala pravna lica koja prvenstveno rade sa računom u Vojvođanskoj banci u domaćem platnom prometu preporučujemo SBB web rešenje elektronskog bankarstva kome se može pristupiti sa bilo kog mesta i sa bilo kog pretraživača koristeći samo korisničko ime i lozinku uz sledeće funkcionalnosti:

 • mogućnost ispostavljanja naloga za plaćanje elektronskim putem u domaćem platnom prometu
 • mogućnost valutacije naloga unapred
 • pregled i uvid u stanje i promete po računima u RSD u Vojvođanskoj banci
 • preuzimanje izvoda po računima u RSD

Za korisnike koji imaju račune u više banaka, posluju kako u domaćem, tako i u platnom prometu sa inostranstvom, a ispostavljaju veći broj naloga mesečno predlažemo rešenje pod nazivom VobEbank.

VobEbank vam nudi sledeće usluge

 • mogućnost ispostavljanja naloga za plaćanje elektronskim putem u domaćem platnom prometu i platnom prometu sa inostranstvom;
 • naplatu priliva u korist računa klijenta Banke;
 • mogućnost svih plaćanja devizama u zemlji, u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju;
 • pregled i uvid u stanje i promete po računima;
 • preuzimanje izvoda po računima;
 • pregled loro doznaka, obaveštenje i raspored priliva iz inostranstva;
 • kursne liste sa mogućnošću biranja datuma i preuzimanja;
 • prodaja deviza banci elektronskim putem – otkup deviza;
 • mogućnost valutacije naloga unapred;
 • mogućnost da samo sa jednom pametnom karticom obavljaju platni promet sa svim bankama kod kojih imaju otvoren račun (a koje imaju Halcom aplikaciju);
 • mogućnost povezivanja sa internim finansijskim sistemom klijentom.

Prednosti oba rešenja elektronskog bankarstva

 • povoljnija tarifa,
 • produženo vreme prijema naloga za plaćanje,
 • jednostavnost upotrebe,
 • smanjenje obima papirologije klijenta,
 • racionalno korišćenje vremena,
 • brzina, kvalitet i sigurnost obavljanja platnog prometa,
kartice

Poslovne kartice


Imamo dugogodišnje iskustvo u radu sa platnim karticama. Poslovne platne kartice su vezane za dinarske tekuće račune pravnih lica. Detaljnije

 

Korisne informacije

Potrebna dokumentacija

Da biste postali korisnik VobEbank servisa potrebno je da imate otvoren račun u Banci i da dostavite sledeću dokumentaciju:

 • Zahtev za korišćenje E-banking servisa, a ukoliko Vam je potrebna i kartica kod Vob E-bank rešenja
 • Generalna narudžbenica – CA1*
 • Zahtev za izdavanje digitalne potvrde ovlašćenog lica – CA2*

Nakon obezbedjene neophodne dokumentacije, ukoliko klijent nije registrovan u Banci kao korisnik usluga elektronskog bankarstva, Banka sa klijentom zaključuje se ugovor.

Kontakt

Odeljenje za elektronsko bankarsko poslovanje

e-mail:elektronsko@voban.rs

telefoni: 021 4895 225/231/233