stan stan stan

Dinarski stambeni kredit

 • Mogućnost predodobrenja stambenog kredita bez odabrane nekretnine
 • Iznos kredita do 20.000.000 RSD
 • Period otplate do 30 godina
Stambeni krediti /Dinarski stambeni kredit

Zašto dinarski stambeni kredit?


 • Bez kursnih rizika - kredit u domaćoj valuti bez valutne klauzule
 • Bez osiguranja kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita (NKOSK-a)
 • Mogućnost udruživanja sredstava sa supružnikom, roditeljima, rođenom braćom ili sestrama
 • Bez naknada za mesečno održavanje računa
 • Bez obaveze ugovaranja životnog osiguranja
 • Period važenja predodobrenja je 2 meseca
 • Brza i efikasna obrada kreditnih aplikacija, uz vaše minimalno angažovanje
 • Pravna podrška u procesu kontrole validnosti dokumentacije za predmet hipoteke i predmet kupovine
 • Usluga procene predmeta hipoteke obavlja se preko proceniteljske kuće u okviru banke, što znači da ne morate sami da pronalazite ovlašćenog procenitelja
 • Mogućnost istovremenog odobravanja kredita za kupovinu stana i adaptaciju istog

Uslovi kreditiranja

Namena kredita

za kupovinu, izgradnju, dovršavanje gradnje, proširenje, rekonstrukciju i adaptaciju nekretnine ili za refinansiranje stambenih kredita u korišćenju.

Iznos kredita

- za adaptaciju: do 5.000.000 RSD

- za ostale namene: do 20.000.000 RSD

Rok otplate

do 30 godina

Kamatna stopa

6M BELIBOR + 5,90%, promenljiva, na godišnjem nivou, za sve klijente.

Lična primanja

Minimum 200 EUR u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS za EUR.

Učešće

- minimum 10% ukoliko je sredstvo obezbeđenja hipoteka na nekretnini koja nije predmet kupovine

- minimum 20% ukoliko je sredstvo obezbeđenja hipoteka na nekretnini koja je predmet kupovine

- minimum 10% za kredite sa namenom izgradnje, dovršenja gradnje, proširenje, rekonstrukcije i adaptacije

- bez učešća za kredite sa namenom refinansiranja stambenih kredita

Kredit se otplaćuje u jednakim mesečnim ratama, ličnom uplatom, trajnim nalogom ili putem administrativne zabrane sa ličnih primanja.

Instrumenti obezbeđenja

- hipoteka I i II reda (ukoliko je hipoteka I reda uspostavljena u korist Vojvođanske banke),

- polisa osiguranja nekretnine

- sopstvena menica

- polisa životnog osiguranja (opciono na zahtev klijenta)

- administrativna zabrana (osim za strane penzionere i nerezidente)

Reprezentativni primeri za klijente Banke

Reprezentativni primeri za klijente koji primaju platu/penziju preko računa u Vojvođanskoj banci
Iznos kredita 3.500.000 RSD
Rok kredita 360 meseci
Kamatna stopa (NKS,varijabilna) *6M BELIBOR + 5,90% (9,08%)
Iznos anuiteta 28.363,50 RSD
Trošak podnošenja zahteva 1.000 RSD
Trošak obrade kreditnog zahteva 0.80% (28.000 RSD)
Trošak menica 100 RSD
Trošak vođenja tekućeg računa, mesečno 195 RSD
Osiguranje života, na godišnjem nivou **11.840,79 RSD
Osiguranje imovine, na godišnjem nivou 4.736,32 RSD
Trošak pripreme pravnog mišljenja i
dokumentacije u vezi zaloga za kredit
4.736,32 RSD
Procena nekretnine, svake treće godine 7.104,47 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Trošak pribavljanja izvoda lista nepokretnosti 1.184,08 RSD
Troškovi upisa hipoteke 20.000 RSD
EKS – bez uključenog troška životnog osiguranja
10,06%
EKS – sa uključenim troškom životnog osiguranja
10,52%

*Visina nominalne kamatne stope je zasnovana na indeksu vrednosti referentne kamatne stope (6M BELIBOR-a) validne na dan 15.marta, 15. juna, 15. septembra i 15. decembra.


U kalkulativnom primeru primenjena vrednost 6M BELIBOR-a na dan 15.12.2018. godine (3,18%)


U kalkulativnom primeru primenjivan je obračunski kurs na dan 15.12.2018: 118,4079 (RSD/EUR)


** Životno osiguranje je opciono, na zahtev klijenta.

Reprezentativni primeri za ostale klijente

Reprezentativni primeri za klijente koji ne primaju platu/penziju preko računa u Vojvođanskoj banci
Iznos kredita 3.500.000 RSD
Rok kredita 360 meseci
Kamatna stopa (NKS,varijabilna) *6M BELIBOR + 5,90% (9,08%)
Iznos anuiteta 28.363,50 RSD
Trošak podnošenja zahteva 1.000 RSD
Trošak obrade kreditnog zahteva 0,80% (28.000 RSD)
Trošak menica 100 RSD
Osiguranje života, na godišnjem nivou **11.840,79 RSD
Osiguranje imovine, na godišnjem nivou 4.736,32 RSD
Trošak pripreme pravnog mišljenja i
dokumentacije u vezi zaloga za kredit
4.736,32 RSD
Procena nekretnine, svake treće godine 7.104,47 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Trošak pribavljanja izvoda lista nepokretnosti 1.184,08 RSD
Troškovi upisa hipoteke 20.000 RSD
EKS – bez uključenog troška životnog osiguranja
10,08%
EKS – sa uključenim troškom životnog osiguranja
10,52%

*Visina nominalne kamatne stope je zasnovana na indeksu vrednosti referentne kamatne stope (6M BELIBOR-a) validne na dan 15.marta, 15. juna, 15. septembra i 15. decembra.


U kalkulativnom primeru primenjena vrednost 6M BELIBOR-a na dan 15.12.2018. godine (3,18%)


U kalkulativnom primeru primenjivan je obračunski kurs na dan 15.12.2018: 118,4079 (RSD/EUR)


** Životno osiguranje je opciono, na zahtev klijenta.