dina dina dina dina

Ukoliko želite da postanete vlasnik DinaCard kartice na rate 12, 24, potrebno je da podnesete Zahtev za izdavanje kartice u bilo kojoj filijali Vojvođanske banke.

DinaCard kartica na rate 12, 24 se izdaje fizičkim licima rezidentima Republike Srbije.


Mesečna obaveza se utvrđuje u zavisnosti od modela otplate, dakle svaka transakcija se otplaćuje na 12 ili 24 jednake mesečne rate, s tim što rata ne može biti manja od 150 dinara.

Karakteristike proizvoda


  • Limit od 100 EUR – 5.000 EUR, u dinarskoj protivrednosti računato po zvaničnom srednjem kursu NBS za EUR, u zavisnosti od kreditne sposobnosti
  • Rok važnosti kartice je 2 godine
  • Sva zaduženja su u dinarima i kartica se može koristiti samo na teritoriji Srbije
  • Dnevni limit za podizanje gotovine je maksimalno 2 transakcije

Korisne informacije

Primer korišćenja DinaCard kartice na rate 12, 24

 
Odobreni kreditni limit 100.000 RSD 100.000 RSD
Iznos jedne transakcije 6.000 RSD 6.000 RSD
Period otplate 12 meseci 24 meseca
Iznos mesečne obaveze 500 RSD 250 RSD
Raspoloživi kreditni limit
(umanjen za načinjenu transakciju)
94.000 RSD 94.000 RSD
Narednog meseca, nakon otplate prve rate, raspoloživi iznos za trošenje 94.500 RSD 94.250 RSD

Reprezentativni primer - DinaCard kartice na rate 12

 
Efektivna kamatna stopa za DinaCard kartice na rate 12, obračunata na dan 16.3.2018. 36,86%
Kreditni limit 100.000 RSD
Nominalna kamatna stopa 26% godišnje, fiksna
Iznos kamate 11.751,77 RSD
Troškovi Kreditnog biroa 246 RSD
Troškovi menica 100 RSD
Troškovi mesečnog održavanja računa kartice 80 RSD
Članarina 1.000 RSD (500 RSD godišnje)
Troškovi mesečnog održavanja tekućeg računa 195 RSD
Ukupan iznos koji će korisnik platiti tokom perioda otplate 115.789,77 RSD

Reprezentativni primer - DinaCard kartice na rate 24

 
Efektivna kamatna stopa za DinaCard kartice na rate 24, obračunata na dan 16.3.2018. 35,31%
Kreditni limit 100.000 RSD
Nominalna kamatna stopa 26% godišnje, fiksna
Iznos kamate 23.429,23RSD
Troškovi Kreditnog biroa 246 RSD
Troškovi menica 100 RSD
Troškovi mesečnog održavanja računa kartice 80 RSD
Članarina 1.000 RSD (500 RSD godišnje)
Troškovi mesečnog održavanja tekućeg računa 195 RSD
Ukupan iznos koji će korisnik platiti tokom perioda otplate 131.159,23 RSD