depoziti depoziti depoziti depoziti

Depoziti

Vojvođanska banka ima sadržajnu i diferenciranu ponudu proizvoda u domenu depozitnog poslovanja. Kako bi klijenti svojim slobodnim dinarskim i deviznim sredstvima upravljali na najefikasniji način, sredstva mogu da oroče po konkurentnoj kamatnoj stopi formiranoj u skladu sa tržišnim uslovima i sa fleksibilnim rokovima oročenja. U okviru ukupne ponude, posebno su definisani depozitni proizvodi namenjeni lokalnim samoupravama.

Depoziti
Osiguranje depozita

U skladu sa važećim propisima, Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji za pravna lica, koja su shodno Zakonu o računovodstvu svrstana u mikro, mala i srednja pravna lica.