akta akta akta akta

Akta

Akta banke

kadar

Zaštita uzbunjivača

Krajem 2014. godine, Skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o zaštiti uzbunjivača, kojim se uređuje pravo na uzbunjivanje, obaveze pravnih lica u vezi sa uzbunjivanjem, zaštita uzbunjivača i druga važna pitanja iz ove oblasti. U cilju usklađivanja sa ovim Zakonom, Upravni odbor Vojvođanske banke A.D. Novi Sad usvojio je 26.11.2015. godine, opšti akt kojim se ova oblast reguliše u okviru Banke. Tekst Politike o uzbunjivanju Vojvođanske banke A.D. Novi Sad možete preuzeti ovde
trziste

Pravila privatnosti i uslovi korišćenja

Sadržaj ove Internet prezentacije predstavlja zakonski zaštićeno i isključivo autorsko pravo koje pripada vlasniku, odnosno Banci. Vlasniku Internet prezentacije pripadaju sva autorska i druga prava intelektualne svojine u pogledu sadržaja, uređivanja, koncepcije i dizajna. Više o tome saznajte ovde